Начин на работа и съвети - достъп до множество браузъри от firefox