Начин на работа и съвети - Достъп до всеки Windows приложение от контекстното меню на работния плот