Начин на работа и съвети - Влезте в менюто Advanced Startup Windows 10