Начин на работа и съвети - бърз достъп до системни приложения