Как да и съвети - достъп до регистъра от Windows explorer