3 причини за безсъние.

1. В първия случай не знам дали е безсъние или договорно задължение. Вероятно г-н Yahoo! …