Имате 666 публикации

„Имате 666 публикации...“. Знаете ли какво е значението на числото 666 за мен? Тъй като тази позиция има номер 667, а позицията...