Начин на употреба и съвети - ограничение на 200 MB прикачен файл