FTP: Сокет за данни Error: Неуспешна връзка [iptables]

След Спри се & Начало la IPTABLESУспях да загубят всички връзки към FTP:

root@server [~]# service iptables stop 
Flushing firewall rules:                  [ OK ] 
Setting chains to policy ACCEPT: mangle filter       [ OK ] 
Unloading iptables modules:                [ OK ] 
root@server [~]# service iptables start 
Flushing firewall rules:                  [ OK ] 
Setting chains to policy ACCEPT: filter          [ OK ] 
Unloading iptables modules:                [ OK ] 
Applying iptables firewall rules:             [ OK ] 
Loading additional iptables modules: ip_conntrack_netbios_n[ OK ]

Следствие: [R] Сокет за данни Error: Неуспешна връзка [FTP] входящ / изходящ, въпреки че на сървъра се появи, че съм влязъл, нямах достъп до нищо.

Разтвор:

root@server [~]# iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT 
root@server [~]# modprobe ip_conntrack_ftp

„/“ Вашето текущо местоположение ;-)

Страстен към технологиите, пиша с удоволствие StealthSettings.com от 2006 г. Ще намерите статии за операционни системи, написани от мен Windows, Linux, macOS, но и за уеб платформи като WordPress şi WooCommerce

How to » Забележителен » FTP: Сокет за данни Error: Неуспешна връзка [iptables]

Оставете коментар