Фиксирайте VestaCP open() public_html неуспешно 13 Разрешението е отказано

Просто решение на проблем с разрешенията в VestaCP open() public_html failed 13 Permission denied на конфигурация с NGINX, PHP-FPM и без Apache. Ако не се вижда в уеб интерфейса, потърсете в doman.tld.error.log.  

Не съм непременно фен на VestaCP но ако имате малко познания за конфигуриране Nginx, включен PHP-FPM Linux и особено имейл системата, е добра алтернатива на cPanel. И особено това VestaCP той е безплатен и много по-гъвкав.

Ако сте новак в конфигурирането на уеб сървъри, съветвам ви да НЕ го използвате VestaCP. Има много грешки, актуализира се доста рядко (и често след това се появяват големи грешки update) и много проблеми със сигурността трябва да бъдат разрешени. Има дори проблеми с унищожаването на уеб папки и файлове в инсталацията default.

open() /home/user/web/domain_tld/public_html/" failed (13: Permission denied)
Фиксирайте VestaCP open() public_html неуспешно 13 Разрешението е отказано
VestaCP open() patch/public_html неуспешно 13 Разрешението е отказано

Как разрешавате грешката? VestaCP open() public_html failed 13 Permission denied

ВНИМАТЕЛЕН! Ако имате инсталирана CMS, която изисква специални разрешения за някои директории и/или файлове, командите по-долу ще ги променят всички.

Променете разрешенията на всички директории и файлове в /home/user/web/domain_tld и набор chmod 644 за файлове и chmod 755 за директории.

find . -type f -exec chmod 644 {} \;
find . -type d -exec chmod 755 {} \;

User:group също ще се промени, ако не са зададени правилните.

chown -R user:group *

В крайна сметка проверете както работата на уебсайта, така и domain_tld.error.log.

Страстен към технологиите, пиша с удоволствие StealthSettings.com от 2006 г. Ще намерите статии за операционни системи, написани от мен Windows, Linux, macOS, но и за уеб платформи като WordPress şi WooCommerce

How to » Web Hosting » Фиксирайте VestaCP open() public_html неуспешно 13 Разрешението е отказано

Оставете коментар