Достъп за смяна на потребителите [suaccess]

Достъп за смяна на потребителите

ОПИСАНИЕ

Промяна действащият потребител и група с тази на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

-, -l, --login
make the shell a login shell
-c, --commmand=COMMAND
pass a single COMMAND to the shell with -c
-f, --fast
pass -f to the shell (for csh or tcsh)
-m, --preserve-environment
do not reset environment variables
-p
same as -m
-s, --shell=SHELL
run SHELL if /etc/shells allows it
--help
display this help and exit
--version
output version information and exit

Просто - предполага -l. Като се има предвид USER Ако не, приема се.

Като пасиониран по технологии, пиша с удоволствие в StealthSettings.com от 2006 г. Имам обширен опит с операционни системи: macOS, Windows и Linux, както и с програмни езици и платформи за блогове (WordPress) и онлайн магазини (WooCommerce, Magento, PrestaShop).

How to » Tech News » Достъп за смяна на потребителите [suaccess]

Сняг в Сахара

Оставете коментар