Хронология - септември 2008

Apple iHoloPhone в 2012?

Честно казано, не мисля, че ще отнеме до 2012, че гласовите послания станат холографски съобщения. Технология ...

Download: MSVBVM60.DLL

Виждал съм, че има много хора, които имат главоболия с файла MSVBVM60.DLL. Липса / изчезване ...