Хронология - май 2008

обратно ...

в блога за няколко минути. Беше Великден (щастливи яйца!), Това беше 1 Mai (Толедо, затворено.