Хронология - декември 2006

YM Mass :)

1.Daca вземат решения без консултация, тя misogin.Daca решения без консултации, е ...

Трафик ... ppfff

Ранна треска от зимни празници или днешното влизане в сила на новия Кодекс за движение по пътищата ...